Dirigenten

Odd Terje Lysebo

Odd Terje Lysebo har vært ensemblets faste dirigent og musikalske leder siden 1969. Hans musikalske bakgrunn inkluderer blant annet studier i teori og komposisjon med komponisten Antonio Bibalo, samt i direksjon med Øyvin Fjeldstad, Igor Markevitsj og Frederick Fennell.

I dag er han en anerkjent dirigent i så vel Norge som resten av Europa, samt USA og Canada. I Norge har blant annet dirigert samtlige forsvarsmusikkorps og er stadig benyttet som gjestedirigent. Dessuten har han gjestedirigert i 17 europeiske land. I USA har han dirigert ”The United States

Marine Band”, ”The United States Navy Band”, og ”The United States Army Field Band”, samt i Frankrike ”Musique de la Garde Republicain de Paris”.

Lysebo er også stadig benyttet som gjesteforeleser og gjestedirigent ved flere universiteter i USA, blant annet Eastman School of Music, Northwestern University, St. Olaf College, Luther College og Concordia College.

Mye av sin tid har Odd Terje Lysebo viet til samtidsmusikk. Flere norske og utenlandske komponister har skrevet og dedikert musikk til ham. Han har dirigert flere verdenspremierer, samt europeiske og norske uroppførelser av en rekke betydningsfulle verk av komponister som bl.a Yngve Slettholm, Karel Husa, Warren Benson og Michael Colgrass. Lysebo er også en stor samler av musikk, først og fremst noter og partiturer. Hans musikkarkiv er i dag et av de største i privat eie i hele verden. Han var også initiativtakeren til Larvik Blåseensemble, hvis konserter ble spilt på radio i Norge, Storbriannia, Holland, Belgia, Frankrike, Spania, Ungarn og Israel. Han har også vært direktør for Festspillene i Vestfold.

Odd Terje Lysebo er født i 1949 og bor i Larvik. Han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, bl.a. Larvik kommunes kulturpris, Hedrum Sparebanks kulturpris, og Orpheus Award for sitt arbeide i amerikansk musikkliv.